Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Protestanlaştırma Planları (1)
 

Muslim Wake Up adlı örgüt, ABD'deki kendine benzeyen diğer kuruluşların da desteğiyle kadına Cuma namazı kıldırdılar. Bununla da kalmayıp, Cuma namazının Pazar günleri kılınması için girişimde bulundular. İslâm'ı Protestanlaştırma sürecine ABD'nin bizzat katıldığı görülüyor. Önceleri daha ağır işlediği görülen bu sürecin son birkaç ayda ivme kazanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz'
- Batı; zulmü, şirki, fesadı esas almış, azgın, paganist, seküler kültür ve medeniyetini ve sömürü düzenini ayakta tutabilmek için, İslâm'ı ve Müslümanları tehdit ve düşman ilan etmiştir. İnsanlığın muhtaç olduğu adaleti sağlayacak, haksızlığa, zulme sömürüye son verip insanlık onurunu ayağa kaldıracak, özetle insanlığı kurtaracak Hak mesajı taşıyan tek din olan İslâm'ı sekülerleştirmek, Protestanlaştırmak için sürekli yeni yeni projeleri uygulamaya sokmaktadır. İşte bu projelerin, İslâm'ı reforme etme, liberalleştirme, sekülerleştirme projelerinin unsurları olarak, Müslümanlar arasına tefrika sokacak, dikkatleri gerçek gündemlerinden uzaklaştıracak sansasyonel çıkışlar gündeme getirilmektedir. Çünkü, İslâm'ı kendi çıkarlarına uygun hale getirecek reformlar yapmadan, bölgedeki direnişi engelleyemeyeceklerini ve hegemonya savaşında başarılı olamayacaklarını çok iyi biliyorlar. İslâmi duyarlılığı hiç olmayan ya da çok az olan (Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan gibi) eski demirperde ülkelerinde STK'ları kullanarak ve halkı sokağa dökerek, 'demokratikleşme' adı altında Amerikancı yönetimleri iş başına getirenler, Ortadoğu ülkelerindeki halkların isteklerini silahla bastırmaya çalışıyorlar. Çünkü buralarda da aynı yöntemi denerlerse, İslâmi duyarlılığı yüksek olan bu bölge halklarının, İslâmi yönetimler kurarak Amerikan projelerini akamete uğratabileceğinden korkuyorlar. Ancak silahlı müdahalenin de başarılı olamaması, direnişin giderek tırmanması gibi sebeplerle, Ortadoğu halklarını da Amerikancı düzenlere ikna etmek, bunun için Müslüman halkları ve İslâm anlayışlarını sekülerleştirmek ve emperyalizmin amaçlarına göre reforme etmek üzere, dönüştürme projelerine hız verilmiştir.
18 Mart 2004'te RAND Carporation'a "Sivil Demokratik İslâm" başlıklı bir rapor hazırlatarak, İslâm'ı nasıl dönüştüreceklerinin ve bu amaçla Müslümanlardan kimleri ve nasıl kullanacaklarının stratejilerini şöyle belirlemişlerdi. 1- Önce modernist ve laik Müslümanları destekle. 2- Geleneksel Müslümanları fundamentalistlere karşı destekle. 3- Fundamentalistlerle savaş. 4- Seçici bir şekilde laikleri destekle. 5- "Batılı İslâm" tezini destekle. 6- Sufizmi destekle ve güçlendir' Bu rapor, 'ABD ve Avrupa için güven telkin edenler sadece, kitleleri yönlendirmede Kur'an'ı sınırlandıran modernist Müslümanlardır. Bu grup desteklenmelidir. Fundamentalistler zayıflatılmalı ve yok edilmelidir" diyordu. Bu projeyle, Batı çıkarlarına uygun, emperyalizme uyumlu yeni bir 'İslâm' oluşturulması hedefleniyordu. Bu hedefe başarıyla ulaşabilmek için de, Müslümanlar arasında ayrılık çıkarılması, değişik İslâmi kesimlerin birbiriyle çatıştırılması ve modernist, seküler İslâm anlayışını yaygınlaştırmak, İslâm'ı Batı çıkarlarına göre reforme etmek isteyenlerin ise teşvik edilip desteklenmesi öneriliyordu. İşte bu hususlar, artık tek tek uygulamaya konuyor.
Doğrudan işgal ve çatışmaları ikinci plana iten ve Müslümanların dinini, kültürünü, alışkanlıklarını ve hayat tarzını temelden değiştirmeyi amaçlayan ve sihirli bir anlam yüklenen "demokratikleşme" adı altında Müslüman elitlerin yardımıyla gerçekleştirilmesi planlanan proje, 15 Aralık 2004'te duyuruldu. (İbrahim Karagül'ün tespitlerine göre) 567 sayfalık raporun yazarları arasında halen "U.S. Institute of Peace"in başında bulunan siyonist öncülerden Daniel Pipes da bulunuyor. İslâm dünyası için tam bir kaos senaryosu öngören rapor, Atlantik'ten Pasifik'e uzanan geniş coğrafyada kanlı iç savaşlara, etnik çatışmalara, mezhep savaşlarına, iktidar çatışmalarına yol açacak bir planı ortaya koyuyor. Ne yazık ki, söz konusu plan Müslüman entelektüeller, akademisyenler, kanaat önderleri, İslâmi cemaatler ve sivil toplum örgütleri üzerine kurulmuş bulunuyor.
- Bu proje içinde söz konusu kesimler nasıl kullanılmak isteniyorlar'
- Amerika'nın İslâm dünyasında derin bölünmelere yol açacak bu projelerinde, Müslüman dünyanın hem etnik, hem de mezhep eksenli bölünmesine ve çatışmalara sürüklenmesine yol açacak stratejiler önerilmektedir. Terörle mücadele kamuflajı altında sürdürülen, bölgeyi kontrol ve denetim altına alma ve direnen unsurları tasfiye etme stratejisi çerçevesinde, bir yandan ABD'nin emperyal amaçlarına ve projelerine karşı kitleleri harekete geçirebilecek direniş öbekleri yok edilmeye, diğer yandan da ABD'nin onayladığı tarzda yeni bir İslâm anlayışı dayatılmaya çalışılmaktadır. Yani hem bölge halklarını, hem de onlara kimlik ve direniş azmi kazandıran İslâm'ı dönüştürme, sekülerleştirme projeleri uygulanmaktadır. Bölgenin pek çok cemaat, vakıf vb. STK'ları ile entelektüel ve akademisyenlerinden sekülerleşme eğilimi olanlar, desteklenip finanse edilerek bu projelerin başarısı için kullanılmaktadırlar.
Ilımlı Müslümanlar Enternasyoneli oluşturulması; radikal birlikteliklerin zayıflatılıp, dağıtılması; medrese ve cami reformu yapılarak modernleşmenin sağlanması; Batı çıkarlarına aykırı ve direnişe sevk eden içerikten arındırılmış İslâmi eğitim programlarının uygulamaya konması; ekonomik destek verilerek Batıya uyumlu İslâm anlayışının yaygınlaştırılması; "Sivil İslâm"ın desteklenmesi, Müslüman dünyaya yönelik ABD politikalarının temel bileşeni durumundaki, ılımlılığı ve modernliği savunan Müslüman sivil toplum kuruluşlarının, bunların eğitim ve kültürel çalışmalarının öncelikli olarak desteklenmesi; 'fundamentalist' olarak nitelenen direnişçi Müslümanların para kaynaklarının kurutulması; Müslümanları demokrasi alanına çekmek suretiyle siyaset yapmalarını teşvik ederek Batı'ya uyumlu hale gelmelerinin sağlanması gibi pek çok unsurun aynı anda devreye sokulması, ABD ordusu için hazırlanan bu raporda hem de teferruatlı bir biçimde açıklanmış bulunmaktadır.

15 Mayıs 2005 Pazar
(Vakit)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî