Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Papa ve Patrik
 

Geçen sene Papa'yı Türkiye'ye davet eden Patrik Bartholomeos oldu. Kilise'nin "ekümenik" vasfı kabul edilmediğinden bir ara formül olarak davet Cumhurbaşkanı Sezer tarafından yapıldı. Demek ki, bu ziyareti sadece Papa 16. Benedikt değil, Bartholomeos da istemiş bulunmaktadır.

30 Eylül nüshasında International Herald Tribune gazetesi, "Türkiye'yi ziyaret edecek olan Papa'nın amacının Müslümanlar ile diyalog değil Ortodokslarla tekrar birleşme çabası olduğunu" yazdı. Papa'nın eylül ayında yaptığı konuşma sırasında Bizans Kralı'ndan alıntı yapması üstü kapalı bir mesajdı. Hiç kimse nezaket gereği bile olsa, evini ziyaret edeceği kimseyi birkaç gün öncesinden rencide edici konuşma yapmaz. Pazartesi günü değindiğim üzere Papa, Avrupa'yı Hıristiyan kimliği etrafında birleştirmek, Batı'ya dini bir iç bütünlük kazandırmak istiyor. Hıristiyanlığın, Kilise'nin ve genel olarak Avrupa'nın içine girdiği derin zaaf tehlikeli sinyaller vermeye başladı.

Papa'nın değerlendirmesine göre, diğer kiliseleri himayesi altına almak, hiç değilse karşılaştıkları sorunların çözümünde 'koruyucu' rol oynamak bu alanda atılabilecek uygun bir adım olacaktır. Bu ziyaretten 'olumlu sonuç' alınacak olursa, Süryaniler, Ermeniler, Nasturiler için de benzer bir strateji izlenebilir. Pekiyi, Papa'yı diğer kiliseler ve mezhepler gözünde "hami" rolüne sokmayı gerektiren bir durum var mı?

Açık olan şu ki, Ortodoks Kilisesi ve diğer dinî azınlıkların kendilerine göre ciddi sorunları vardır. Türkiye istediği kadar diretsin, bütün dünya ve en başta 250 milyon Ortodoks, Fener Patriği'ni "ekümenik" kabul ediyor. Daha önemlisi Katolik Kilisesi de Patrik'in bu sıfatını teyit etmiş bulunmaktadır ki, 1054 bölünmesinin ve 1204'te düzenlenen kanlı seferin sebebi buydu. Türkiye, kendi Osmanlı geleneğinin dışına çıkarak bütün dünyayı karşısına almakta, yersiz vehimler yüzünden Ortodoksların dinlerine müdahale etmektedir.

Kilise'yi rahatsız eden ikinci önemli sorun Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasına izin verilmemesidir. Adalet ve hakkaniyete göre konuşmak icap ederse, bu konuda Kilise yerden göğe kadar haklıdır. Ne dinimiz ne Osmanlı tecrübemiz, gayrimüslimlere bu muameleyi reva görmektedir. Patrik ve Ortodoks Kilisesi, yaşadığı devletin Sezar'ına bağlıdır; ama bu, Sezar'ın Kilise'nin teolojik doktrinine ve eğitim müfredatına karışabileceği anlamına gelmez; Roma imparatorları ve Osmanlı sultanları bile buna teşebbüs etmemişlerdir. Bunun gibi cemaat vakıflarına uygulanan muamele de çeşitli sıkıntılara yol açıyor, bu sorunun da hakkaniyet esaslarına göre çözülmesi gerekir.

Fener Patriği, Papa'dan 'yardım ve destek" umarak onu davet etmiştir. Bu, Türkiye'nin kendi gayrimüslim yurttaşlarını dışarıya muhtaç bırakması sonucunu doğuran dramatik bir durumdur. Eğer gayrimüslimler mağduriyetleri giderilmiş yurttaşlar olarak sistem içinde yerlerini alabilselerdi, Fener Patrik'i biraz da "Ortodoks ezikliğe" sebep olan bu daveti yapmazdı. Çünkü Vatikan kadar Ortodoks Kilisesi de, hem Hıristiyanlığın formüle edilmiş teolojisi ve doktrini, hem de Hıristiyanlar üzerinde söz sahibi olma konularında iddia sahibidir.

Papa, Protestanlarla kalıcı ve uzun vadeli bir "birleşme ve bütünleşme" olmayacağını biliyor; bu sadece doktrin açısından değil, siyasi ve diplomatik güç bakımından da öyledir. Protestanlar, özellikle Amerika'daki Evanjelikler 'altın çağları'nı yaşıyorlar. Ama Ortodokslar aynı imkan ve avantajlara sahip değiller, özellikle dinî ve manevi merkezleri İstanbul'da adeta köşeye kıstırılmış durumdadırlar.

29 Kasım 2006 Çarşamba
(Ali Bulaç, Zaman)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî