Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Geldi ve gitti
 

Papa 16. Benediktus geldi ve gitti. Gelmeden önce bizzat kendisinin gerdiği hava, geldikten sonra birden ılındı, yumuşadı ve giderek yerini “dostane mesajlara” bırakarak neredeyse buharlaştı.

Ziyaretten geriye nelerin kaldığını ve ileride nelerin görüleceğini en net biçimde ilerleyen zaman gösterecek. Bununla birlikte, bir kenara not edilmesi için sıcağı sıcağına başlıklar halinde şu değerlendirmeleri yapabiliriz:

- Papa henüz Türkiye’ye hareket etmeden önce Roma’da yaptığı açıklamada Diyalog meselesine vurgu yaptı. Ziyaretin –kendi açısından– başarısını engelleyecek herhangi bir gerginliğin yaşanmaması için akıllıca bir girişimdi bu.

- Başbakan’ın havaalanındaki kısa görüşmede Avrupa Birliği konusundaki destek talebine verdiği karşılık ilginçti. Kendilerinin –Vatikan olarak– siyasî bir yönlerinin bulunmadığını, ancak Avrupa Birliği ile Türkiye’yi birlikte görmeyi arzu ettiklerini söyledi.

- Diyanet İşleri Başkanı’nı ziyaretinde, Başkan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun son derece yerinde mesajına karşılık vermektense, yine kültürlerarası diyaloğun ve Medeniyetlerarası ittifakın altını çizmeyi tercih etti.

Buraya kadar zikrettiğim hususlarda ön plana çıkan nokta dikkatinizi çekmiştir: Papa’nın Diyaloğa yaptığı vurgu. Papa seçildiği günlerde, Diyalog sürecinin 16. Benediktus ile birlikte kesintiye uğrayacağı tarzındaki yorumlarda bulunanların yanıldığını, Diyaloğun bu Papa tarafından da devam ettirileceğini söylemiştim.

Zira Diyalog Vatikan’ın resmî stratejisi olarak belirlenmiş ve uygulamaya konmuştur. Küresel dengelerde önemli bir değişiklik ve dünyanın gidişatında önemli bir kırılma olmadıkça Vatikan’ın bu stratejiyi değiştirmesini beklemek saflık olur. Üstelik BOP ya da BİP gibi küresel bir “dönüşüm projesi” ile bu denli örtüşüyorken!..

Öte yandan Konsil kararlarının, gücünü teolojik hususiyetinden aldığını da hesaba katarsak, Diyalog konusunun Vatikan için ne denli bağlayıcı olduğunu daha net biçimde görebiliriz.

2. Jean Paul ile 16. Benediktus arasında Vatikan’ın Diyalog politikası bağlamında önemli farklılıklar bulunduğunu söyleyenler bir hususu daha gözardı ediyor: Bu iki papa arasında aslında zannedildiği gibi önemli farklılıklar yok!

Sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden devletler kervanına Vatikan’ı da dahil edenin, Kudüs’ün Yahudiler’e ait olduğunu söyleyenin, bir taraftan Dinlerarası Diyalog faaliyetlerini terviç ve icra ederken diğer taraftan Kilise’nin misyoner karakterine vurgu yaparak kurtuluşun sadece Kilise’de olduğu görüşünün tekraren altını çizenin, Avrupa Birliği anayasasına Avrupa’nın Hıristiyan köklerini vurgulayan bir ifadenin konması gerektiğini söyleyenin… Papa 2. Jean Paul olduğunu hatırlayacak olursak şu noktayı daha net göreceğiz: Bugünkü Papa ile 2. Jean Paul arasında “üslup nüansı” dışında herhangi bir farklılık yok; hele “zıddiyet”ten bahsetmek asla gerçekçi değil!

Bir kısım Avrupa basınında da yer aldığı gibi Papalık makamında henüz çok yeni olan 16. Benediktus’un, zaman içinde giderek 2. Jean Paul’e daha fazla benzemeye başlayacağını hep birlikte göreceğiz.

- Ve gezinin asıl amacı: Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasında, nihai amacı “Hıristiyan birliği”ni temin olan birleşmenin kuvveden fiile çıkarılması.
2 Aralık 2006 Cumartesi
(Ebubekir Sifil, Milli Gazete)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî