Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Yeni bir bid’atimiz oldu
 

Dinlerarası Diyalog, meşrulaştırılmaya ne kadar çalışılırsa çalışılsın “ahir zaman bid’ati” olarak ifsad fonksiyonunu ifaya devam ediyor. “İbrahim Yolu” projesi, oyunun son perdesi olarak sahnelenmek üzere….

Bugüne kadar bu çerçevede müşahede ettiğimiz, “İbrahimî dinler, dinlerin aşkın birliği…” gibi bid’at kavramlar, tabir yerindeyse “saha dışında” kalmaları hasebiyle bir dereceye kadar tolere edildi. Ama şimdi durum biraz daha değişik…

Papa’nın Sultanahmet Camii’ni ziyareti esnasında ağzımız hayretten bir karış açık izlediğimiz manzara, bid’atin camiye sokulduğunun resmi olarak hafızalarımızda yer aldı. Yıllardır hutbelerde, vaazlarda kabirlerin üstünde mum yakmanın, türbelere çaput bağlamanın… bid’at ve hurafe olduğunu söyleyip duran bir kurum Diyanet… İstanbul Müftülüğü gibi son derece önemli bir görevi deruhte eden Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı’nın Sultanahmet ziyaretinde Papa’ya refakat eden en üst düzey Diyanet yetkilisi olarak ihdas ettiği “Huzur Duruşu” bid’ati hutbe ve vaazlarla temizlenecek türden değil…

Bu uygulama kimin fikridir ve ne maksatla icra edilmiştir, bilmiyorum; ama gerek İslam ve onun ibadet boyutuyla ilgili yeterli bilgisi olmayan insanlar, gerekse Hristiyan-Müslüman diyalogu konusuna özel bir önem atfeden dış çevreler bakımından yeni bir zemin olarak ilgi odağı olacağı kesin gibi görünüyor.

Acaba bu bid’atin ihdas edilişinin arka planında Hristiyanların ayin ve ritüellerinde önemli bir unsur olarak bulunan “ikon karşısında istavroz çıkarma” uygulamasının İslam’da da şu veya bu biçimde bir karşılığı bulunduğunu ihsas etme endişesi mi vardır? Nitekim Papa’nın “Huzur Duruşu” ritüelini icra esnasında herhangi bir yabancılık ya da acemilik çekmediği, olaya şaşırtıcı biçimde adapte olduğu hatta katıldığı sizin de dikkatinizden kaçmamıştır.

Bu bid’atin “İslamî kabul edilmesinde bir mahzur bulunmayan, zararsız bir uygulama” olarak görülmesi, “karşı taraf”a da şunu deme hakkının tanınmış olması anlamına gelecektir: Biz sizin ibadethanenizde sizin bir ritüelinize iştirak etmekte bir sakınca görmedik; diyalog anlayışı çerçevesinde siz de bizim ibadethanemizde bizim ayinimize iştirak etmekte bir sakınca görmemelisiniz. Böylece Diyalog yolunda yeni ve önemli bir adım daha atılmış ve “iki semavî din” birbirine bir adım daha yaklaştırılmış olacaktır.

Buna kim ne diyebilir? Zaten “anaç bid’at” olan Dinlerarası Diyalog, peşisıra bu türlü “yavru bid’atlar” üreterek yoluna devam etmek zorunda… Başka türlüsü mümkün değil. Ne Selef-i salihin döneminde, ne de daha sonraki dönemlerde rastlanan Diyalog anlayışı, kendi kavramlarını ve uygulamalarını üreterek aslında Din anlayışımızda yeterli ölçüde dönüşümü gerçekleştirmiş durumda. Ki teşkil ettiği alanın bütünüyle, “usulüyle furüuyla” bid’attan ibaret olduğunu söylemek için bu bile fazlasıyla yeterli.

Geçmiş dönemlerde bid’atler konusunda eser veren ulemanın “Din’in, aslından olmayan ve sonradan ortaya çıkarılan anlayış ve uygulamalardan temizlenmesi” adına gösterdiği hassasiyet, bize bugün çok da önemli görünmeyen hususları bid’at olarak damgalayıp zemmederken nasıl bir hassasiyetle hareket ettiğini biliyoruz. Bugün yaşasalardı bu uygulamalar hakkında nasıl bir hüküm verirlerdi acaba!...
4 Aralık 2006 Pazartesi
(Ebubekir Sifil, Milli Gazete)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî