Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
MUSUL KERKÜK NASIL ELDEN ÇIKTI?
 
Kerkük'le ilgili değerlendirmeler yapan Yılmaz Öztuna, konuya Misak-ı Milli'yi açıklamakla başladı. Misak-ı Milli'yi, "Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın hangi şartlarda askeri sulh yapabileceğini gösteren bir metindir, meclis kararıdır. İttifakla alınmıştır. Karar alınırken, çekimser veya muhalif kalan milletvekili yok. Milli yemin demektir. 'Ancak bu şartlarda barış yapabiliriz' demektir bu. Gerçekçi bir metindir" sözleriyle açıkladı. Öztuna, milli yemin manasına gelen metnin sınırları içinde Musul eyaletinin de bulunduğunu, hatta Mondros Mütarekesi yapılırken, Osmanlı'nın 6. ordusunun Irak'ta bulunduğunu kaydetti. Bu durumu, "Yani orası hala bize aitti" sözleriyle açıklayan Yılmaz Öztuna, İstanbul'daki Osmanlı Meclisi'nde alınan kararın aynısının 3 hafta sonra yani, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kabul edildiğinin altını çizdi. Bölgedeki petrol rezervlerinin varlığıyla ilgili değerlendirmeler de yapan Yılmaz Öztuna, söz konusu bölgede petrol olduğunun asırlardır bilindiğini ve bu bilginin Evliya Çelebi'nin eserinde bile yer aldığını kaydetti. Petrol ile ilgili çalışmaların başlaması üzerine, 2. Abdulhamit'in bölgedeki petrol arama hakkının ağırlıklı olarak İngiliz şirketleri olmak üzere özel şirketlere verdiğini ve gelirin yüzde 10'luk kısmını da Hazine-i Hassa'ya ayırdığını belirten Öztuna, İttihat Terakki'nin 1909'da Sultan Abdulhamit'i devirmesi üzerine bütün şahsi malların devletleştirerek devlet hazinesine aktardığını açıkladı. Yapılan devletleştirme çalışması sonrası, bölgedeki petrol gelirlerinin yüzde 10'luk kısmının da devletin hazinesine aktarıldığını dile getiren Öztuna, Irak'ın elden çıkması üzerine bu yüzde 10'luk payın İngiltere ile Türkiye arasında tartışma konusu olduğunu belirtti. Yılmaz Öztuna, "İngilizler, oraların Osmanlı'nın elinden çıktığını ileri sürerek, imtiyazların da sona ereceğini ileri sürüyordu. İngilizlerle uzun münakaşalar yapıldı ve sonunda anlaşılamadı. Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Ancak petrol geliri konusu karara bağlanamayıp, ağırlıklı olarak İngiltere'nin kontrolünde olan Cemiyet-i Akvam'a havale edildi" dedi.

25 yıl petrol geliri aldık
Cemiyet-i Akvam'da alınan karar gereği, Musul eyaletinin geleceğinin halk oylamasına bırakıldığını kaydeden Öztuna, "O dönemde İngilizler, Irak'ı manda olarak yönetiyor ve belli bir süre sonra Iraklılara bırakacağını söylüyordu. Evvela uydurma bir plebisit (referandum) yapıldı. Halk oylaması sonrası, bölgenin Irak'a katılmasının kabul edildiği açıklandı. İngilizlerin Cemiyet-i Akvam da (bugünkü BM) katılınca bölge elimizden çıkmış oldu. Böylece Türkiye'nin hukuken orada hakkı bitirildi. Yani Kerkük, bir oldu bittiye getirilmişti. Ancak bölgedeki petrol gelirlerinin yüzde 5'inin 25 yıllığına Türkiye'ye verilmesine karar verildi" diye konuştu. Öztuna, İlginç bir de detay vererek, "Irak'taki Kürtlerin geniş bir kesimi Türkiye'ye katılmak istiyordu" şeklinde konuştu.

Müdahale yapılabilir mi?
Öztuna, "O zaman Musul'un işgali, bugün Kerkük'e yapılacak harekattan çok daha kolaydı. İngiliz askerleri fazla yoktu. Ancak hemen Şeyh Sait isyanı tertip edildi. İngiltere'nin yanı sıra Fransa da isyanı destekledi. Türkiye, rejim telaşına düştü. Henüz 1.5 yıl önce Cumhuriyet ilan edilmişti. Böylece o bölge unutuldu" değerlendirmesinde bulundu. Musul eyaletinin Cemiyet-i Akvam'ın kararına bırakılmasının Meclis'te de çok tartışıldığını ve şiddetle tenkid edildiğini kaydeden Yılmaz Öztuna, "Ama emrivakiyle kabul edildi. Üzerine fazla gidilmedi
7 Şubat 2007 Çarşamba
(Türkiye GAzetesi)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî