Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Ateşe tapanların yeni yılı uğruna
 
Norouz-Nevruz- Newroz; Farsça da nava yeni, gün anlamına geliyor. Mecusiler’in yani ateşe tapanların kutsal günü ve onlarla birlikte İran da, Bahaîler’de, İsmailliler’de yeni yılın ve baharın ilk günü...

Bugünkü İran topraklarında, Antik çağda Anadolu’nun tamamından Hindistan’a kadar uzanan Sasani Krallığı kuruluydu. Efsaneye göre binlerce yıl önce ava çıkan Sasani kralı Cemşid vahşi bir hayvanın saldırısına uğrar. Kurtulmaya çalışırken oku taşa çarpınca kıvılcımlar çıkar. Ürken hayvan, kralı bırakıp kaçar. Cemşid kurtuluşunu bayram ilan eder, tebaası Sasaniler ( antik Farslar) ise kıvılcımlara ve ateşe tapmaya başlarlar. Zamanla Zerdüşt, Sasanilerin inanışına çeki düzen verip kurallarını koyunca Mecusi diye anılırlar.

Pers tarihinde ilk kez milattan önce ikinci yy da tebaalarının Pers Şahına bağlılıklarını göstermek için hediyeler getirdikleri kutsal gün olarak yazıldığını görüyoruz. MÖ 12 yüzyılda İmparator Daryus Persopolis’te Nevruz tapınağı inşa ettirir. Güneş takvimi kullanan halkı ile yılın ilk güneşinin doğuşunu dini bir törenle izler. Zamanla Nevruzlar tebaalarının şahlarına bağlılıklarını göstermek için hediyeler verdikleri yılın ve baharın kutsal ilk günü olur.

Mecusiler karanlığın ateşle yenildiğine ve yılın son günü atalarının kendilerini ziyaret geldiğine inanırlar. Çocuklar kendilerini kefenlere sararlar. Ve atalarının ziyaretini temsil ederler. Sokaklarda tencereleri kaşıklarla döverek gürültü çıkarırlar. Bunu yaparken yılın son uğursuz çarşambasını kovduklarına inanırlar.

Toprağı özenle ve gayretle ekerek on bin duayı tekrar edenlerden daha çok sevap kazanacaklarına inanırlar. Yeni yılın ilk gününe iyi bir söz, iyi bir iş, iyi bir düşünce iyi bir duygu dörtlüsü ile başlarlar. Ateşten atlarken Farsça hastalık senin için, sağlık benim için anlamında Zardî-ye man az to, sorkhî-ye to az man duası okurlar. Fars alfabesinde yedi kutsal varlığı temsil eden 7 S harfi için sofra kurarlar.

Sabzeh ( buğday) yeniden doğuşu,

Samanu (tatlı) zenginliği,

Senjed (kurutulmuş meyve) aşkı,

Sir (sarımsak) şifayı,

Sib (elma) güzellik ve sağlığı,

Sumac (sumak) güneşin doğuşunu,

Serkeh (sirke) olgunluk ve sabrı temsil eder,

Nevruz, Zerdüştler’den başka toplumlara yayılır. Babiller ve Museviler’in yeni yılı Nevruz’a denk düşer. Abbasiler de Nevruzun şahlara hediye verme kuralını benimserler. Selçuklu ve Moğol dönemlerinde de Nevruz kutsal gündür. Ömer Hayyam 1092 de Nevruz nameyi yazar.

Günümüz İran’ı, yıllarda İslam takvimi, günlerde güneş takvimi kullandığı için bugünü yılın ilk günü olarak (Hicri Şemsi Takvime göre 1 Farvardin 1386) kutlayacak.

Bizde ise gerginlik, tutuklama, silahlı çatışma, olay, kan, yaralanmak bazen ölmek gibi kavramlarla yan yana anılır. Artık yeryüzünde bir avuç kalmış olan ateşe tapanlar krallarının kurtuluş günü Nevruz’un binlerce yıl sonra bizde kavga günü haline döndüğünü bilseydiler herhalde Zerdüştler çok şaşırırdılar... Ya biz bu kavgayı inanmadığımız Mecusiliğin yeni yılını kutlamak için yaptığımızı bilseydik?..
21 Mart 2007 Çarşamba
(Ayşe Önal, Star)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî