Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Askerin siyasete yerleşmesi 31 Mart isyanıyla başladı
 
İstanbul'da, 1909'un 13 Nisan'ında patlayan ve tarihlere "31 Mart isyanı" diye geçen ayaklanma, Türkiye'nin siyasi ve sosyal yapısında çok önemli değişiklikler yarattı. İsyanı bastıran Hareket Ordusu ile beraber İstanbul'a gelenler, daha sonra Türkiye'nin kaderinde çok önemli roller aldılar. Bugünün CHP'si ile de, 31 Mart'tan sonra güçlenen İttihad ve Terakki Partisi arasında çok yakın bir ilişki vardır..
31Mart isyanı, Türkiye'nin siyasi ve sosyal yapısında çok önemli değişiklikler yarattı. Yönetici kadrolar farklı sınıflardan gelenlerin eline geçti. Ülkenin kaderinde o zamana kadar tek söz sahibi olan saray ve Bâbıâlyerini birkaç sene içerisinde siyasi bir parti, İttihad ve Terakki aldı. Ordu, politikanın tam içerisine girdi ve bütün bu değişiklikler Türkiye'nin geleceğini baştan aşağı etkiledi.

HÜKÜMETİ BASTILAR

Birkaç örnek vereyim: ayaklanmanın bastırılmasından ve Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra iktidara birbiri ardınca zayıf kabineler geldi ama asıl güç resmen değilse bile fiilen İttihad ve Terakki'nin elinde, ordu ve polis de partinin kontrolündeydi. Asker herşeyiyle politikanın içine girmişti fakat cephelerde durum tam tersiydi. Libya İtalyan işgaline uğramış, Balkan Savaşı Rumeli'nin tamamını götürmüş, Edirne bile Bulgarların olmuş, Ege Adaları Avrupa devletlerinin idaresine bırakılmıştı. Hayat pahalılığı dayanılmaz haldeydi. İmparatorluk başkentindeki bu tatsız tablo, 1913'ün 23 Ocak günü tarihlere Babıali baskını diye geçen olayla baştanbaşa değişti. Ama değişiklik kanlı oldu, akan kan sonraları daha da arttı, devletin dünya savaşına sürüklenip savaşın milyonların canına mâlolmasıyla neticelendi. Hükümet 23 Ocak günü Babıali'de her zamanki gibi gene toplantı halindeydi ve Edirne'nin geleceği tartışılıyordu. Beyaz ata binmiş genç bir subayın, sonraları Enver Paşa diye tanınacak olan Enver Bey'in, 200 kişilik bir grupla binaya yaklaşmakta olduğunu kimseler farkedemedi. Babıali'yi korumakla görevli olan muhafız bölüğü önceden elde edilmiş ve binadan çoktan uzaklaşmıştı. Etrafı bir anda "Yaşasın millet! Yaşasın Enver" sadâları kapladı.

TABANCAYI DAYADI
Enver Bey,
arkadaşlarıyla binaya girdi. Dış sofada kendilerini durdurmak isteyenlerle aralarında çatışma çıktı ve on kişi can verdi. Silâh seslerini duyan zamanın Harbiye Nazırı Nâzım Paşa toplantı salonundan çıktı, baskıncıların üzerine yürüyüp "P...ler" diye bir söz etti ve o da üç kurşun yiyip yere yıkıldı. Enver ve Talât Beyler, Sadrazam Kâmil Paşa'nın odasına girip istifasını istediler. 84 yaşındaki sadrazam bin dereden su getirip direnmeye çalıştı ama Enver Bey'in alnına tabancasını dayaması üzerine yazı masasının çekmecesinden bir kâğıt çekip istifasını yazdı.

ASKERLER İKTİDARDA
İstifayı hemen Dolmabahçe Sarayı'na, Sultan Reşad'a götüren Enver Bey, "Hayırlı olsun" demekle yetinen yaşlı padişahın elinden yeni sadrazamın Mahmud Şevket Paşa olduğuna dair bir ferman alıp Babıali'ye döndü. Ama, Mahmud Şevket Paşa da birkaç ay sonra suikaste kurban gitti devlet herşeyiyle İttihad ve Terakki'nin eline geçti, iki sene sonra patlayan dünya savaşı da imparatorluğu aldı, götürdü... Türkiye'nin geleceğinde çok önemli roller alan bu kişilerin tamamı, İstanbul'a 31 Mart isyanından sonra Hareket Ordusu ile gelmişlerdi ve bu ordunun ilk kumandanının o zaman yüzbaşı rütbesini taşıyan ve gelecekte ülkenin kaderine tek başına hâkim olacak bir kurmay başkanı vardı: Mustafa Kemal.
16 Nisan 2007 Pazartesi
(Murat Bardakçı, Sabah)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî