Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Düşman değiştirme
 
Uluslararası siyasette en çok kullanılan operasyonlardan biri düşman değiştirmedir ama bu genelde tartışma konusu bile yapılmaz. Bu operasyon gerçek düşman ya da hasım yerine başkasını ikame etmek ve hasmın bununla uğraşmasını sağlayarak herhangi bir engelle karşılamadan amaca ulaşmak olarak tarif edilebilir. Bunun sayısız örnekleri vardır ama bir tanesini özetleyerek olayı açıklayabiliriz. SSCB Azerbaycan’a girerek Halk Cephesini dağıttı ve bir çok kişinin ölümüne neden oldu: Bunun doğal sonucu Azerbaycan’da bir Rus aleyhtarlığı oldu. Halkın bu eğilimini değiştirmek için Ermenistan tahrik edilerek Karabağ’ın işgali sağlandı ve Rus aleyhtarlığı yerini Ermeni düşmanlığına terk etti ve bu durum halen sürmektedir. Ülkemiz geçmişte benzer operasyonlara bir çok kereler maruz kaldı ama bazı hassasiyetleri göz önünde tutarak bunları bir kenara bırakıyorum.

Günümüzde yürütülen düşman değiştirme operasyonları siyasi alanda önemli roller oynama potansiyeline sahiptir. Bunların en önemlisi gerçek siyasi aktörler yerine sanal aktörleri hedef haline getirmek ve operasyon üzerine bir gizleme ağı örtmektir. Mesela devletler ve onun organları siyasette rol oynayan aktörler olmaktan çıkarılmış yerine Yahudiler, Sabetaycılar, El-Kaide gibi devlet olamayan ve kurumlaşmamış topluluklar ikame edilmiştir. Artık bir ABD devletinden değil onun yerine Yahudilerin kontrolündeki bir yapıdan söz edilmektedir. Türkiye’nin Sabetaycılar tarafından kurulmuş yedek bir Yahudi devleti olduğu söylenmekte ve siyasette, sanatta, bilimde ne kadar önde gelen kişi varsa bunların aynı kökten geldiği ispatlanmaya çalışılmaktadır. Hatta İslamcı, Türkçü hareketlerin bile onların öncülüğünde geliştiği ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre insanlar yüzyıllarca öncesinde ortaya çıkan inanç ve düşüncelerin takipçisidir ve bunlara yeni bir şey katmadan, değiştirmeden sürdürürler. Ayrıca asıl belirleyici olan insanların sosyal kimlikleridir ve düşüncelerinin sınırları bu kimliği aşamaz. Birey yoktur ve onun kendine özgü bir düşünce yapısı, dünya algılaması olamaz. Hangi sosyal çevreden geliyorsa o çevrenin tüm değer yargılarını beraberinde taşır. Bu çizginin dışına çıkanlar zaten önemsizdir ya da önemsiz hale getirilirler. Toplumu yöneten ya da etkileyen insanlar mutlaka bu tarihi çizgiyi sürdürenler arasından çıkar. Bazı istisnalar olsa bile bunlar genel gidişi değiştiremezler.

Bir siyasi hareketi değerlendirmek için onun başında ya da içinde olanların şeceresine bakmak yeterlidir. Hangi kökten geldikleri ne yapacaklarının, hedeflerinin ne olduğunun kesin bir göstergesidir. Bu kimlik vatandaşlık bağının ötesinde anlam taşır ve yüzyıllar geçse de değerinden hiçbir şey kaybetmez. Bireyden ve onun düşüncelerinden bahsetmek anlamsızdır. Çünkü birey yoktur ve onlar bir düşünce ve inancın basit araçlarından ibarettir.

Bu görüş siyasete, mücadelelerin niteliğine yeni bir boyut getirmiş, tarih de bu yeni bakış açısına göre yeniden kurgulanmıştır. Mesela Birinci Dünya Savaşı ve onun sonuçlarından söz ederken İngiltere, Almanya ve onun kurumları, o günün ekonomik şartları düşünülmeyecek, taraflar inanç ve soy kriterine göre belirlenecektir.

Bu bakış açısının gerçeği mi ifade ettiği yoksa bir düşman değiştirme operasyonu mu olduğunu takdirinize bırakıyorum.
17 Temmuz 2007 Salı
(Mahir Kaynak, Star)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî