Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Ilımlı İslâm ve Türk İslâmofobisi
 

“Ilımlı İslâm” projesi, ABD'nin bir projesi. Bu projeyi geliştirenler, görünüşte, bazı neo-con çılgınlar. Ama gerçekte, neo-con çılgınları arkadan dolaşıp kuşatan ve kullanan Amerika'lı (ve tabiî ki İsrail-bağlantılı) Yahudiler. Bunların en ılımlıları arasında Bernard Lewis yer alıyor! Gerisini siz düşünün artık!

Bernard Lewis kim mi? Daha, 1970'lerde “Muslim Rage / Müslüman Ökesi” gibi sadece İslâm düşmanlığını körüklemek, meşrûlaştırmak ve kışkırtmak için yaz/dır/ılan “istihbarat metinleri”ni kaleme alan, “cihadizm” kavramını siyasî literatüre girdirerek Müslümanları Yahudilere yapılanları aratmayacak kadar ötekileştiren, şeytanlaştıran bir Arap, Türk ve İslâm araştırmaları profesörü.

Bu profesör, bir zamanlar, Türk hâriciyesi tarafından baştacı ediliyordu. Gerekçe, Ermeni soykırımı iddialarını desteklememesiymiş! Bu adamlara güvenilir mi, ey hâriçten gazel okuyan ve harcının Türk olduğu bir hayli su götürür haricî hariciyemiz!

Nitekim, ADL adlı güçlü Yahudi lobi örgütü, Türkiye'nin Ermeni meselesinde tezlerini destekliyordu; şimdi, bir çark etti, pîr çark etti ki bu şebeke, sormayın gitsin!

İstisnalar elbette ki hariç ama Yahudi'den dost olmaz. Yahudi, Türk'ten / Müslüman'dan nefret eder. Yahudiler, laik Türkiye'yi ve Türkiye'deki bütün laikleri, laik kurumları, laik uygulamaları sonuna kadar desteklerler ve Türkiye'nin İslâmî bir yörüngeye kayma ihimaline karşı bütün güçlerini ortaya koyarak savaşırlar. Çünkü İslâmî iddialara sahip bir Türkiye'nin, Yahudilerin bölgesel ve küresel emellerinin önündeki en büyük engel olduğunu iyi bilirler. Yani, Yahudiler, bölgesel güçlerini, laik Türkiye'nin varlığına borçludurlar.

O yüzden, güçlerini dünyanın en güçlü ülkesinde, ABD'de, teksif eden Yahudiler, Amerika'daki düşünce kuruluşlarında, medyada, akademide özelde Türkiye'deki mevcut iktidarın Türkiye'yi “İslamo-faşizm”in eşiğine sürüklediği tezini yüksek sesle işlerler; genelde ise İslamofobinin bütün dünyada köksalması, dolayısıyla İslâm'ın şeytanlaştırılması, İslâm'a ve müslümanlara yönelik her tür hakaretin ve saldırının meşrûlaştırılması, ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle bütün İslâmî oluşumları düşman ilan ederek yok etme projeleri geliştirmesi için gerekli her türlü mühimmatı da yine onlar sağlarlar.

“Ilımlı İslâm” projesi, bir Amerikan projesidir ama Yahudilerin eseridir. Bu projenin hedefi, İslâm'ın sekülerleştirilmesidir. Yani, müslüman toplumların İslâmî idea'lar, iddialar ve idealler çerçevesinde siyasî, ekonomik, kültürel, toplumsal taleplerde bulunmalarını imkânsızlaştıracak ölçüde İslâm'ın tıpkı Hıristiyanlık gibi protestanlaştırılması, sadece bireysel bir inanç meselesi hâline getirilmesidir. Sonuçta, müslüman kitlelerin “etliye sütlüye” karışmalarının önlenmesi, İslâmî duyarlıklarının zayıflatılması, hayatlarını İslâmî siyasî, entellektüel, kültürel, ekonomik, toplumsal iddialara göre kendilerinin belirleyebilme imkânlarının iptal edilmesidir.

Bu proje, şu ân İslâm dünyasında derinlemesine uygulamaya sokulmuştur. Mısır'dan Fas'a, Arabistan'dan Pakistan'a kadar İslâmî eğitim sistemleri, müfredat programları baştan sona kadar adım adım sekülerleştirilmektedir.

Türkiye'de mevcut hükümetin “ılımlı İslâm” projesini uyguyacağı düşüncesiyle önünün açıldığını söylemek yanlış olmaz. Ama “mevcut hükümet, bu projeyi uygular mı?” diye sorarsanız, bence uygulayamaz; çünkü, tarihin önünde de, öte dünyada da bunun hesabını veremez.

Bizzat Başbakan'ın ağzından “Ilımlı İslâm” diye bir şey olamaz” sözünü duyduk. Ama Türkiye'deki İslâmî kesimlerin en fazla bu dönemde hızla sekülerleştikleri, İslâmî duyarlıklarını yitirmeye başladıkları, -28 Şubat'tan itibaren- zihnî bir savrulma yaşadıkları da bir gerçektir.

“Ilımlı İslâm” projesi, tam da Türkiye'deki laikçilerin gücüne güç katacak, vaziyeti idare etmelerini sağlayacak bir proje olmasına rağmen, bu çevrelerin bu projeyi desteklemek yerine, ürküntüyle karşılamalarının nedeni ne peki?

Tek bir nedeni var: Bu projeyi anlayabilecek zihnî donanımdan yoksun olmaları ve dolayısıyla projenin başlığında “İslâm” sözcüğünün bulunmasıdır! Sadece bu bile, bizim laikçilerimizin tüylerini diken diken etmeye, uykularını kaçırmaya yetiyor da artıyor bile!

Pardon ama burası Türkiye mi? Yani, bir zamanlar Selçuklu ve Osmanlı medeniyet tecrübelerini üreten, İslâm'ın bayraktarlığını yapmış bir “millet”in çocuklarının yaşadığı yer mi yani? Nasıl yani?

3 Eylül 2007 Pazartesi
(Yusuf Kaplan, Y.Şafak)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî