Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Millî Mücâdele Araştırmaları Enstitüsü
 
 

SENELERDEN beri kim bilir kaç defa yazmışımdır: Çok ciddi bir "Millî Mücadele ve Atatürk Araştırmaları Enstitüsü" kurulsun ve seviyeli incelemeler yapılsın... Türkiye bunu bir türlü beceremiyor, başaramıyor.

Napolyon hakkında Fransa?da on bine yakın tarih eseri yazılıp basılmış. Bizde, Atatürk hakkında ciddî ve bitaraf tek eser yok. Bu kısırlığın sebebi nedir?
Atatürk otoriter bir şahsiyetti ve yakın tarihimizde çok büyük değişikliklere, devrim veya inkılaplara imzasını koymuştur. Artık onun şahsiyetinin, yaptıklarının ilmî ve ciddî metodlarla araştırılıp incelenmesi gerekmez mi?
Devletlerin arşivleri genellikle 50 yıl sonra araştırmacılara açılır. Onun ölümünden bu yana 69 yıl geçmiş bulunuyor. Bu konuda bizim arşivlerimiz de tarihçilerin hizmetine yüzde yüz açılmalıdır.
Yabancı devletlerin arşivleri yüzde doksan açılmıştır. Lakin bizden gidip de araştırma yapan, belge arayan hemen hemen yoktur.
Türkiye, İngiltere?ye müracaat ederek Hilafetle ilgili belgelerin 25 yıl daha gizli tutulmasını istemiştir. Niçin?
Millî Mücadele yapılırken, Cumhuriyet kurulduktan sonra ülkemizdeki yabancı devlet misyonları, bağlı bulundukları merkezlere Mustafa Kemal Paşa ile ilgili birtakım raporlar göndermişlerdir. Artık bunların bir araya getirilip yayınlanması icab etmez mi?
O tarihlerde Türkiye?de basın hürriyeti yoktu. Ülke savaştaydı. Cumhuriyet kurulduktan sonra da, az miktarda mevcut olan basın hürriyeti büsbütün askıya alınmıştır. Bu yüzdendir ki, İstanbul?da Yarın gazetesini çıkartan Arif Oruç, Bulgaristan?a kaçmak, gazetesini orada (Arap harfleriyle) yayınlamak zorunda kalmıştır.
Atatürk?e yıllarca hizmet etmiş olan Cemal Granda?nın hatıraları ne kadar enteresandır. Orada Mustafa Kemal Paşa?nın babası ile ilgili sözleri doğru mudur?
Kıvrak ve keskin üsluplu Engin Ardıç arada bir Atatürk ile ilgili yakası açılmadık meraklı bilgiler verir. Fazla teferruata (ayrıntılara) girmez, birer ikişer cümle ile, bilemediniz bir paragrafla konuya şöyle bir dokunur ve geçer. Keşke bildiklerini, okuduklarını, öğrendiklerini, küçük de olsa derli toplu bir kitap şeklinde yayınlasa.
ABD?de yayınlanan The Forward isimli Yahudi gazetesinde (1994) Atatürk ile ilgili çok acayip bir yazı yayınlanmıştı. Bizim resmî Tarih Kurumumuz bu yazıya niçin cevap vermedi?
Atatürk?ün vasiyetnamesi niçin açıklanmıyor? Hem ah Atatürk, vah Atatürk diyorlar ve ölümünden 69 sene geçmiş, vasiyetnamesini açıklamıyorlar ve onun isteklerini yerine getirmiyorlar. Niçin?
1920?Ierde, 30?larda İngiltere, Fransa, İtalya, ABD, Sovyet Birliği elçiliklerinden, ilgili Dışişleri Bakanlıklarına gönderiler raporlarda neler yazıyordu?
Yine o tarihlerde dünyanın çeşitli ülkelerinde çıkan gazete ve dergilerde Atatürk ile ilgili çok önemli, çok meraklı, bazısı çok aykırı ne gibi yazılar kaleme alınmıştı?
Atatürk Araştırmaları Enstitüsü elbette çok ciddî, çok haysiyetli, çok objektif araştırmalar yapıp yayınlayacaktır.
Ne hakaret, ne de yağcılık...
1922?de Yunan ordusu denize döküldükten sonraki yıllarda komşu ülkede Mustafa Kemal Paşa hakkında binlerce eser yazıldı. Bunlar da ayıklanmalı ve bizim yakın tarihimize ışık tutan sayfalar tercüme edilmelidir.
1911?de Mustafa Kemal Paşa, kara yoluyla ve Mısır tarikiyle İtalyanların saldırdığı Trablusgarb vilayetimize gitmiştir. O zaman bir Osmanlı şehri olan Kudüs?te kaldığı zaman bir Yahudi otelinde birtakım sözler söylemiştir. Bunlar iki ciltlik İbranice bir kitapta yazılıdır. Bu kitabın ismi nedir, Paşa neler söylemiştir?
 Millî Mücadeleden sonra Şark fâtihi Kâzım Karabekir Paşa ile araları niçin açılmıştır? Karabekir Paşa niçin yıllar boyunca Erenköy?deki köşkünde hapis hayatı yaşamıştır?
30?lu yıllarda İsmet Paşa ile niçin ve nasıl bozuşmuştur? Atatürk?ün zehirlenerek veya yanlış tedavi ile öldürüldüğü söylenip duruyor. Bu iddia doğru mudur?
Atatürk?ün kaç kardeşi vardır? Gerçekten 1881?de mi doğmuştur?
Herkes Atatürkçü... Ancak maksut bir amma rivayat muhtelif. Marksistler Atatürkçü, Masonlar Atatürkçü, Nazımcılar Atatürkçü, bazı milliyetçi ve Türkçüler Atatürkçü ve birtakım İslâmcılar Atatürkçü... Bunların her biri Atatürk?ü ayrı bir boyaya sokmuş. Hangisi gerçeği aks ettiriyor? Belli değil.
Mason localarını kapatan Atatürk?ü Masonlar nasıl baş tacı ediyor? Nazım, Atatürk rejimini devirip, M. Kemal?i alaşağı etmek istemişti. Nazımcılar nasıl Atatürkçüdür?
1950-60 arasında Celal Bayar da Atatürkçü idi, İsmet İnönü de. Acaba hangisi gerçek ve samimî Atatürkçü idi?
Kemal Tahir?in Yol Ayrımı romanında yazdıkları doğru mudur?
Bugünkü bir düzine Atatürkçülüğün gerçek M. Kemal ile alakası var mıdır?
Yoksa, herkes işine gelen bir Atatürkçülük çıkartmış, onu kullanıyor mu?
Atatürk?ü Koruma Kanunu yürürlükte iken, ciddî ve objektif Atatürk araştırmaları yapılabilir mi?
Hakaret etmek de, göklere çıkarmak da yanlıştır. Artık incelemek, araştırmak, sorgulamak, aydınlatmak zamanı gelmiştir.
Atatürk ile ilgili tabulara, yasaklara, tehditlere, cezalara son verilmelidir.
Fatih Sultan Mehmed?i, Kanunî?yi. Sultan Abdülhamid?i nasıl serbestçe sorgulabiliyorsak, M. Kemal Paşa hakkında da serbestçe araştırma yapabilmeliyiz.
Mustafa Kemal Paşa son Padişah Sultan Mehmed Vahidüddin?in yaveri idi. Bir ara kızı Sabiha Sultan?ı istemiş, fakat Sultan ona varmamıştı.
Binlerce önemli belge mozaik parçaları gibi ayrı ayrı duruyor. Bunların bir araya getirilmesinin ve tablonun bütününün ortaya çıkarılmasının zamanı gelmiştir ve hatta geçmiştir.
Tarihçilerimiz en az yirmi ülkeye gitmeli, onların arşivlerine inmeli ve Atatürkle, Millî Mücadelemizle ilgili belgeleri gün ışığına çıkartmalıdır.
Biz Türkiyeliler bir türlü yakın tarihimizle yüzleşemiyoruz.
Tabularla, yasaklarla, tehditlerle boğuşup duruyoruz. Hep ucuz ve kolay olanı tercih ediyoruz.
Vasıflı bir araştırıcı bir ömür vermiş ve sonunda Millî Mücadele ve M. Kemal Paşa hakkında fevkalade bir kitap yazmış. Belgeler, sağlam bilgiler, binlerce dip notu, elli sayfalık bibliyografya... Bizde böyle bir şey yapılıyor mu? Bu boşluğun vebali iki zümreye aittir.
Böyle araştırmalar ve çalışmalar yapmaları veya yaptırmaları gerektiği halde yapmayan, yaptırtmayan Müslümanlar.
Atatürk konusunda terör estiren birtakım Sabataycılar.
Bu dediklerimi kimler yapacak?
İster misiniz Millî Mücadele ve Atatürk araştırmaları için ortaya büyük fonlar konsun ve bunlar da telif ücreti rantçılar tarafından yağmalansın, hortumlansın. Böyle olursa hiç şaşmam.
Herkes Atatürk?ü çok ama çok seviyor! Sağcısı da solcusu da... Şucusu da bucusu da...
  
14 Aralık 2007 Cuma
(Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî