Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Jön Türkler
 

Kim demiş Jön Türkler bundan yüz sene önce tükendiler, tarihe karıştılar diye? Jön Türkler hep içimizdeler, tepemizdeler, ensemizdeler.

Jön Türklerin yaptıkları anlatmakla bitmez.

Sultan Abdülhamid devrinde Avrupada Ermenilerle birlikte Türkiye'nin kuyusunu kazmak için kongreler yapan onlardı.

Sultan Abdülhamidi devirip Selanik'e sürenler onlardı.

Bütün ülkeyi Selanikleştirmek için gece gündüz çalışanlar onlardı.

Balkan Harbini bize onlar kaybettirdi.

Türkiye Ortadoğunun Japonyası olamadıysa bunun sorumlusu onlardır. İster Jön Türk deyin, ister İttihad ve Terakki, onlardır yargısız infazlar yapan, ülkeyi ve halkı ezen.

Sultan Abdülhamid kötü bir mutlakiyetçi imiş, bunlar ise iyi ve doğru hürriyetçi. Ne büyük yalan!..

Jön Türkler Cumhuriyetin de canına okudular. 1923'te kurulduğunda Cumhuriyetimiz çoğulcu idi, düşünce ve inanç hürriyeti vardı. Jön Türkler hürriyeti de katl ettiler, çoğulculuğu da.

İstiklal Mahkemeleri Jön Türklerin eseridir.

Türkleri, Kürtleri, Sünnileri, Alevîleri kıranlar, sürenler hep onlardır.

Onların özgürlük yaygaralarına kim kulak asar. İstedikleri özgürlük vesâyetli ve sahte bir özgürlüktür.

Eşitlik diyorlar. Yalandır. Onların sisteminde elbette bir miktar sahte eşitlik vardır ama onlar halkın çoğunluğundan, Müslümanlardan "Daha eşittir".

Eğitim, aydınlık, bilgi deyip dururlar. Be nâbekârlar, 72 milyonluk bir halkı, dedelerinin mezar taşlarını okuyamayacak kadar cahil yetiştiren sizler değil misiniz?

Bu Jön Türkler korkunç ve gülünç çelişkiler içindedir. Şapka kanunu, şapka devrimi der dururlar ve hiçbiri şapka giymez. Haindir bunlar. Madem ki, şapka uygarlık, terakki, çağdaşlık; geçirin başınıza silindir, melon, fötr ve kolonyal şapkalar. Size en çok kolonyal (sömürgeci) şapka yakışır, Türkiyeyi bir sömürge haline getirdiniz.

Jön Türklerin ne mal olduğu mimarlıklarından bellidir. İstanbul'un hangi tepesinde bir Jön Türk anıtı vardır? Hani onların Süleymaniyeleri, Sultanahmedleri, Fatihleri, SultanSelimleri?..

Onların Fuzulî, Şeyh Galib, Ziya Paşa ayarında şairleri var mı?

Onların Sinanları, Barbarosları, Cevdet Paşaları yok.

Onların edebiyatları yok, doğru bir tarihleri bile yok.

Tevfik Fikret'i fazla benimsemesinler. Sultan Abdülhamid zamanında Muallim Naci riyasetinde bir Na't-i şerif yarışması açılmıştı ve Mehmed Tevfik adında biri birinci olmuştu. Kimdi bu Mehmed Tevfik? Canım şu bizim Tevfik Fikret!.. Hani Amerika'ya gönderdiği oğlu Haluk Protestan papazı olan şair.

Jön Türklük nedir?

Komitacılıktır... Dağa çıkmak veya Avrupaya kaçmaktır... Masonlar ve Dönmelerle elele verip Devlet aleyhine çalışmaktır. Halife ve Hakan Sultan Abdülhamidi devirmektir... Hürriyet hürriyet diye diye hürriyetin ırzına geçmek, canına okumaktır... Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı Babıalide öldürmektir... Balkan harbini ve Rumeli-i Şahaneyi kaybetmektir... Jön Türk Tahsin Paşanın Selanik'i, emrindeki 20 bine yakın askere rağmen savunmayıp ordusunu ve silahlarını Yunana vererek teslim olmasıdır... Birinci dünya savaşını kaybetmektir, devleti çökertmektir... İslâm dininin terakkiye mani olduğunu iddia etmektir...

Jön Türklerden, İttihadçılardan kurtulmanın imkanı var mıdır? Büsbütün yoktur ama onları tesirsiz hale getirmenin, zararlarını en aza indirmenin çareleri vardır.

1. Müslümanlar çocuklarını, genç nesilleri onlardan daha fazla bilgili, kültürlü uzmanlaşmış olarak yetiştirmelidir.

2. Müslümanlar doğru, dürüst, ahlaklı, faziletli, bilge, mürüvvetli, hamiyetli olmalıdır.

3. Müslümanlar onlardan daha cesur, gözü kara, hamleci, atılgan olmalıdır.

4. Müslümanlar lisan, edebiyat, tarih, mimarlık, güzel sanatlar sahasında onlardan çok ileri olmalıdır.

5. Müslümanlar para, finans, büyük ticaret, sanayi, ithalat ihracat sektöründe onları çok gerilerde bırakmalıdır.

6. Müslümanlar çekişme ve rekabeti bırakıp bir ve beraber olmalıdır.

7. Müslümanlar başlarına ehliyetli ve liyakatli bir İmam-ı Kebir seçmeli, ona biat ve itaat etmelidir.

8. Müslümanlar, Jön Türklerin rağmına 1920'lerin güzel ve zengin Türkçesine dönmelidir.

9. Müslümanlar Türkiye'nin gerçek tarihini yazmalıdır.

10. Müslümanlar adalet, hürriyet, eşitlik, kardeşlik bayraklarını yükseltmelidir.

Şu aşağıda sayacağım kötülükleri yapanlar; gerçek, samimî, olgun, örnek Müslüman değildir, Jön Türklerin (dolaylı şekilde de olsa) yardımcısıdır.

a. Arivistler.

b. Din sömürücüleri,

c. Yalancılar.

ç. Emanetlere hıyanet edenler,

d. Rüşvet alıp verenler.

e. Haram yiyenler.

f. Kara servet sahibi olanlar.

g. Karanlık gayr-i meşru yollarla yüklü komisyon alanlar.

ğ. Bütçeleri, fonları hortumlayan, zimmetlerine geçirenler.

h. Nepotizm yapanlar.

Jön Türkler büyük bir imparatorluğu son derece kötü şekilde yıktılar, tasfiye ettiler/ettirdiler.

Elimizde şu son vatan parçası kaldı. Şimdi onu batırmak ve bitirmek için harıl harıl çalışıyorlar.

Allah onlara fırsat vermesin.

* (İkinci yazı)

İmama Gıyabında Biat

RESULULLAH Efendimiz "Yaşadığı zamandaki İmama (veya Emîre) biat etmeden ölen kimse sanki cahiliye ölümüyle ölmüş olur" buyurmuşlardır.

Zamanımızda bilinen, zuhur etmiş, seçilmiş bir İmam-ı Kebir veya Emîrü'l-mü'minîn olmadığına göre Müslümanlar ne yapmalıdır?

Bu soruyu bundan on beş yıl kadar önce meşâyih-i Nakşibendiyyeden muhterem bir zata sormuştum. Mealen şu cevabı vermişlerdi:

Gıyabında biat edilir... Yani o zatı bilmiyorum, her kim ise ona biat ediyorum... şeklinde.

Bir devirde iki İmam, iki Emîrü'l-mü'minîn olmaz.

Müslümanlarda İmam, Emîr, biat, itaat konusunda yeterli bilgi ve şuur olmalıdır. Müslümanlar bu konuda eğitilmelidir.

Bu konuda cahillik ve gaflet affedilemez, hoş görülemez.

Ergenekoncular, resmî ideoloji meftunları ve bağlıları, din düşmanları bu Emîr ve İmam-ı Kebir konusuna karşı çok tepkilidir. Onlara soruyoruz:

Rumların patrikleri var da Müslümanların niçin dinî bir başkanları olmasın.

Yahudilerin Başhahamı var da, Müslümanların niçin bir İslâmî reisi olmasın?

Masonların Üstad-ı Azamları var da, Müslümanların niçin bir Halifeleri olmasın?

Efendim böyle bir şey Cumhuriyete aykırı olurmuş... Saçma ve boş laf, kocaman hezeyan... 1923'te Cumhuriyet ilan edildiği zaman Türkiyede Müslümanların bir halifesi vardı. Mustafa Kemal Paşa ile Halife mektuplaşıyordu. O zaman Cumhuriyet, Halifeli bir Cumhuriyetti...

Müslümanlara ihtar: İsrail, ABD, Haçlılar, Dönmeler, Kriptolar kendi işlerine gelen, kendilerine bağlı, uydu ve kukla, fantoş bir Halife seçtirmek/seçmek istiyorlar. Böylece Müslümanları oldu bittiye getirecekler. Bu hususta uyanık olunuz. Müslümanlara İmam, Emîr, Halife olmanın şer'î ve fıkhî şartları vardır.Bu şartlar kendisinde bulunmayan kimseye biat ve itaat edilmez. Sakın tuzağa düşmeyiniz. (6/5/2010, Şevket Eygi)

14 Mayıs 2010 Cuma
(M.Gazete)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî