Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Bir İlahiyatçıya ( Hayrettin Karaman’a) Açık Mektup
 

M.Şevket Eygi (Milli Gazete, 27/7/2010)

Tenkit ve uyarılarını sıralarken isim vermiyorum. Gayem şahsiyat yapmak değil, faydalı ve yapıcı olmaktır. Sadede geliyorum:

1. Afganî'yi, Müslümanları kurtaracak önder olarak gösteriyorsunuz. Bu zat, İranlı olduğu halde kendisini Afgan, Şiî olduğu halde Sünnî göstererek Müslüman kardeşlerini aldatan taqiyyeci biridir. Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) "Bizi aldatan bizden değildir" buyurmuşlardır. Aldatandan kurtarıcı, rehber, önder, hâdi, imam olmaz. Böyle bir zatın yalandan, aldatmadan beri, sâdık biri olması gerekir.

2. Afganî hem taqiyyeci, hem de Farmasonluğun en müfrit koluna mensup bir kimsedir. İskenderiye locasından, ateist olduğu için atıldığı rivayet olunuyor. Böyle biri nasıl olur da Müslümanlara rehber ve kurtarıcı olarak gösterilir?

3. Siz Afganî'nin yanında Muhammed Abduh'u da göklere çıkartıyorsunuz. Bu zat da Masondur, Afganî'nin sadık tilmizidir. Kitabu't-Tevhid'in birinci baskısında Ehl-i Sünnet inancına aykırı görüşler yazmıştır. Böyle biri İslam ulema ve fukahasından sayılmaz.

4. Siz Menarcı Reşid Rıza'yı da övüyor, alim ve fazıl bir kişi olarak gösteriyorsunuz. Bu zat Afganî ve Abduh ekolündendir ve bozuk fikir ve görüşlere sahiptir.

5. Reşid Rıza'nın "Tevfik-i Mezâhib" kitabı bozuk bir kitaptır. Son devir ulemasından Seydişehirli Mahmud Esad Efendi Telfik-i Mezâhib için "İslam Şeriatını oyuncak etmektir" diyor.

6. Sizden bin kat alim olan Düzceli Muhammed Zahid el-Kevserî, "Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür" diyor. (Makalât)

7. Kendinizi mutlak müçtehit ilan ettiniz. Dört fıkıh mezhebine aykırı fetvalarınız var. Müçtehitliğiniz kendinizden menkul. Acaba İslam dünyasında sizi mutlak müçtehit olarak kabul eden icazetli ulema, fukaha, medaris, fetva merkezi var mıdır?

8. Dinimizin ana kurallarından biri "Mevrid-i nasta içtihad yapılmayacağıdır". Siz ise Kur'an Yahudileri İslam'a çağırmıyor, Kur'an Nasranîleri İslam'a çağırmıyor diye içtihat yaptınız. Böyle içtihat olur mu? Buna içtihat denir mi? Kur'an bütün insanlığı imana ve İslam'a çağırıyor. Hazret-i İsa'yı tanrı, tanrının oğlu olarak görenleri nasıl olur da İslam'a çağırmaz?

9. İçtihat mı diyelim, fetva mı diyelim bazı görüşleriniz cumhur-i ulema yoluna aykırıdır, şazz ve aykırı fikirlerdir.

10. Ehl-i Sünnet ulema ve fukahası sizi tenkit ediyor.

11. Diyanet camiası içinde teşkilatlanıyorsunuz.

12. Türkiyede geleneksel Ehl-i Sünnet İslamlığı ile uyuşmayan yeni bir İslamî anlayış türetmek istiyorsunuz.

13. Tasavvufa ve turuk-i İslamiyeye soğuk bakar, onlardan uzak dururken Dinlerarası Diyaloğu destekliyorsunuz.

14. Afganî gibi siz de zaman zaman taqiyye yapıyorsunuz.

Hiçbir şahsî iddiası olmayanSünnî birMüslüman olarak sizi tenkit ediyorum ve uyarıyorum.

• Afganîcilik bâtıl bir yoldur, bid'attir.

• Keza Abduhçuluk...

• Reşid Rızacılık da bozuk bir fırkadır.

• Zamanımızda mutlak müçtehit yoktur.Sizinkisi kuruntudan ibarettir.

• Telfik-i mezahib zararlı bir akımdır.

• "Mezhepsizlik İslam Şeriatini Tehdit Eden en tehlikeli Bid'attir" (Prof. SaidRamazan el-Bûtî.)

• Ehl-i Sünnete uymayan, ters düşen bütün akideleriniz, fikir ve görüşleriniz, içtihatlarınız, fetvalarınız yanlıştır. Bunları bırakın, bunlardan dönün ve cumhur-i ulema yoluna girin.Sizin için hayırlısı budur.

• Şöhret-i kâzibe kimseye hayır getirmez. Size de...

• Her Müslüman kendi kafasına göre Kur'andan ve Sünnetten dinî şer'î ahkam çıkartırsa Ümmet içinde büyük bir fitne ve fesat, anarşi ve kaos olur, kutsal kavramlar ve sözler ayağa düşer.

• Bendeniz merhum ve mağfur Ahmed Davutoğlu hocaefendinin bağlılarındanım. O zat Ehl-i Sünnet yolunda değerli bir din alimi ve fakih idi. Kıymetli kitapları vardır. Siz onun eski talebelerindensiniz. Hocaefendi sizin Ehl-i Sünnete uymayan yeniliklerinizi tenkit etmişti. Bu tenkitlere kulak veriniz.

Ben isim vermedim, şahsiyat yapmadım. Rica ediyorum, siz de polemik yapmayınız.

Selamlarımla.

27 Temmuz 2010 Salı
(Milli Gazete)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî