Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Martin Luther Partisi
 

 

BÜYÜK gazetelerden biri “Türkiye’nin Martin Luther’i Partisini kuruyor” başlıklı bir haber yayınladı. İsim vermek istemiyorum, herkes bilir, Reformcu bir ilâhiyat profesörümüz siyaset denizine dalmış, aşırı lâik partiden Meclis’e girmişti. O partinin lideri ve kurmayları ile anlaşamadığı için ayrılmış, kendi partisini kurmak için teşebbüse geçmişti. Reformculuk sayesinde hayli zengin olan bu zat, bir de günlük gazete satın almıştır.

Bendeniz, beddua etmek istediğim bazı zengin kimseler için:

- İnşaallah siyasî parti kurar, sonunda hem mânen, hem maddeten iflâs eder... şeklinde beddua ederim.

Bu reformcu ilâhiyatçının özellikleri nelerdir?

1. Merkezi Amerika’da bulunan Dr. Moon dini ile yakın ilişkileri vardır. Dr. Moon’un New York’taki üniversitesinde iki sene profesörlük yapmıştır. Bizim Martin Luther Dr. Moon’u, Dr. Moon da onu pek ziyade sayar ve sever. Bizim reformcu ilâhiyatçı Dr. Moon dininin “Kutsal Metinler Heyeti” üyesidir. Ne göz yaşartıcı bir hoşgörü ve diyalog değil mi?

2. Amerika’da Tucson şehrinde Reşad Halife adında bir sahte peygamber vardı. Bu zat, İslâm âlimlerinin yüce dinimizi tahrif ettikleri, Kur’ân’daki Tevbe sûresinin son iki ayetinin yüce kitabımıza sonradan ilâve edildiği gibi hezeyanlar savuran bir zındık ve kâfirdi. Bizim yerli Martin Luther’imiz bu zatı da çok sever.

3. Reformcu ilâhiyatçı, ülkemizdeki Derin devlet tarafından tutulan, desteklenen, korunan ve gözetilen bir şahıstır.

4. Bu zata, “Diyalog ve Hoşgörü” cereyanının önderi bir dinî cemaat başkanı tarafından, birkaç yıl önce bir Ramazan ayında büyük bir törenle “Hoşgörü Ödülü” verilmiş bulunmaktadır.

Velhasıl Türk Martin Luther’i, gözler yaşartıcı bir tolerans, lâiklik, dinlerarası diyalog timsalidir.

İşte bu zat şimdi siyasî partisi ve günlük gazetesi ile Türkiye halkının oylarını kendisine çekmek ve ülkenin başına geçmek istiyor.

İnsanların ümitlerinin, hayallerinin sınırları yoktur.

Yakın tarihimizde nice siyasî parti kurulmuştur. Bunların bazısını züğürt vatandaşlar kurmuş, fazla bir masraf yapamamışlar, büyük kütlelerin desteğini kazanamadan sönüp gitmişlerdir. Bazı partiler için büyük masraflar yapılmış, yüz milyonlarca dolar harcanmış, onlar da yaşamamıştır. Bundan birkaç sene önce zengin bir kişi bir Alevî Partisi kurmuştu. Başarılı olamadı.

Masonlar oldukça akıllı oldukları için Mason Partisi kurmazlar. Çünkü böyle bir parti seçimlerde binde bir bile oy alamaz.

Sabataycılar, “Türkiye Sabataycıları Partisi” adında bir parti kursalar kaç oy alabilirler?

Resmî ideolojinin bekçileri ve aşıkları siyasî parti kursalar, onlar da oy değil, hava alırlar.

Bizdeki güdümlü demokrasinin kendine mahsus mekanizması, işleyişi, içyüzü vardır. Bizde iktidar olabilmek için izin, icazet veya meşruiyet almak gerekir. Bunların içte ve dışta makamları bulunur. İçte “Derin Devlet”ten izin, icazet alamayan iktidar olamaz. Kazara olsa bile kısa zamanda tepetaklak edilir.

Dıştaki izin, icazet ve meşruiyet makamları şunlardır:

-Süper güç ABD,

-Avrupa Birliği,

-IMF,

-Bilderberg...

Bugünkü iktidar, dahilî yüce güçten izin, icazet ve meşruiyet alamıyordu. Bir kurnazlık yaparak önce dıştan almış ve sonra içerdekileri ikna etmiştir.

Ülkemizde reformculuk yapmak çok kolaydır. Bizde İslâm medreseleri ve ulema sınıfı bulunmadığı için en tutarsız reform cereyanları bile kolaylıkla ortaya atılabilir. Lâkin dinde reformu siyasî bir platform haline getirerek iktidar olabilmek o kadar kolay değildir. Güdümlü Türk demokrasi gölüne çalınan bu yoğurt mayası tutmaz.

Farz-ı muhal, bizim Martin Luther’in partisi seçimleri kazansa ve Hazret-i Reform iktidar başı olsa din konusunda neler yapar?

-Ezanı Türkçe okutur, namazı Türkçe Kur’ân tercümesiyle kıldırır. Hangi tercüme ile? Öyle ya, yüze yakın Kur’ân tercümesi var... Düşünmeye ne hâcet, kendi tercümesi ile!

-Tesettürü kaldırır... Karılara başları açık olarak camilerde erkeklerle karışık halde namaz kıldırır.

-Dr. Moon’u ve asrımızın Müseylimetü’l-Kazzab’ı olan Reşad Halife’yi İslâm azizi ilân eder.

-Kur’ân’a, Sünnet’e, icmâya dayanan geleneksel sünnî Müslümanlığın yerine kendi anladığı İslâm’ı koymaya yeltenir.

Bunlar olacak şeyler değildir.

Peki, ne olacaktır? Hazret-i Reform bu siyasî parti macerasında servetinin büyük kısmını yitirecektir.

Ufuklardaki Kara Bulutlar

DÜNYANIN huzuru, güvenliği, barışı büyük tehditler altındadır. Ufuklar çepeçevre kara bulutlarla çevrilidir. Medya organları kaygı verici haberlerle dolup taşıyor. Yerde, gökte, denizde, kuzeyde güneyde, doğuda batıda endişe verici alâmetler görülüyor.

Amerika İran’ı vurmaya hazırlanıyor.İsrail, bu İslâm ülkesindeki 3600 hedefi aynı anda tahrip etmek için plânlara ve silâhlara sahipmiş, Suriye de topun ağzındaymış.

Irak’ta tarihin büyük facialarından biri yaşanıyor. Demokrasi ve hürriyet götürmek bahanesiyle o ülke işgal edilmiştir.Halkına büyük zulüm yapılmaktadır.

Afganistan da işgal altındadır.

Çeçenistan’daki facia bütün insanlığın yüz karasıdır. Küçük bir millet göz göre göre yok edilmektedir.

Türkiye büyük bir tehdit ve tehlike karşısındadır. Bağımsızlığımız her geçen gün biraz daha elden gitmektedir.

Amerika İslâm dünyasındaki kokuşmuş rejimleri desteklemektedir.

Güneyimizde bağımsız bir Kürdistan de facto kurulmuş bulunuyor. Böyle bir devlet ileride Türkiye’nin ve İran’ın bölünmesine, parçalanmasına yol açar.

Türk toplumu uyutulmakta, afyonlanmakta, sersemleştirilmektedir. Gerçekler Türkiye halkından gizlenmektedir.

Hırsızlık, kokuşma, rüşvet, avanta, komisyonculuk, mafyacılık, devletin, belediyelerin, milletin, ülkenin mallarını ve servetini yağmalama bütün hızıyla devam etmektedir. Çeteler, şu anda Kocaeli yarımadasının Şile’ye kadar olan kısmını yapılaşmaya açmak için hummalı bir faaliyet içindedir. Bu bölgede büyük arazi satın alınmaktadır.

Hırsızlar ve soyguncular işi o kadar azıtmışlardır ki, ticarete âlet edilemeyen “Hayrat Vakıflarını” “Akar Vakfı” haline sokarak İslâm vakıflarını da talan etmeyi düşünmektedirler.

Birtakım siyaset, büyük bürokrasi, büyük iş ve finans çevreleri mafyacılıkta işbirliği içindedir.

Türkiye son otuz yıl içinde belki de bir trilyon dolar soyulmuş, çarpılmış, tokatlanmıştır.

Üçüncü büyük dünya savaşının tamtamları çalarken ülkemizin iç durumu maalesef yürekler acısıdır.

(M.Şevket Eygi, Milli Gazete)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî