Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Reform-Deform
 
ABD tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz yıl G-8 Zirvesi'nde masaya yatırılan Büyük Ortadoğu Projesi taslak metninde yer alan en önemli maddelerden biri de "Ortadoğu'da kadının statüsü" meselesiydi.
Metinde kadın hakları konusunda Ortadoğu'da bir dizi reformlar yapılmasının gerekliliği, bu konuda özellikle sivil toplum kuruluşlarına destek verilmesi, kadınların sosyal hayatta daha fazla yer almalarının sağlanması gibi hususların altı çiziliyordu.
Son günlerde yine Amerika merkezli, önce "İslâm dünyası için en uygun dini model Amerikan İslâm'ıdır" diyen Amina Wadud'un Cuma Namazı imamlığı gündeme geldi.
Ardından da "İslâm Rönesansı başlamıştır" diyen Esra Numani benzer eylemlere girişti.
Bu eylemlerle birlikte "kadınların imamlık yapmak suretiyle İslâm'da reform ve Rönesans başlattıkları" hikayeleri de, büyük bir medya desteği eşliğinde dünyaya servis edilmeye başlandı.
Amerikan medyasıyla birçok açıdan derin bir doku uyuşumu yaşayan yerli medya kuruluşları da "Önlerinde güzel bir kadın görmekten rahatsız olan erkekler balkonda namaz kılsınlar" türünden manşetlerle projeye balıklama dalmakta bir sakınca görmüyorlar.
ABD'den pompalanan bu nevzuhur girişimleri ve etrafında oluşturulan anlayışları kabaca ele aldığımızda, ortaya çıkan gerçek şu:
"Biz dine değil, dinin dindar olmayanlara karşı bir baskı aracı gibi kullanılmasına karşıyız" sloganıyla işe başlayanların ya da en azından kendilerini böyle göstererek sosyal hayattaki dini görünürlüğü en aza indirgeme yasakçılığını savunanların gelip dayandıkları nokta, artık sadece dindara ve dinin sembollerine değil, "bizzat dinin özüne ve kendisine müdahale etme" aşamasına vardırılmıştır.
Altını tekrar çizmek istiyorum:
Yapılanlar dindarlara ve dinin sembollerine müdahale aşamasını da geçip bizzat dinin kendisine ve özüne müdahale etme aşamasına gelindiğini gösteriyor.
Çünkü bir dinde kadınların Cuma Namazı kıldırıp kıldıramayacakları, erkek-kadın karışık bir topluluğa imamlık yapıp yapamayacakları sonuç itibarıyla dinin özüyle ilgili bir durumdur.
Bu da öyle "ben yaptım oldu" yöntemleriyle ele alınacak bir durum değildir.
Eğer ABD kaynaklı BOP ve onun savunucuları, kadının statüsünü iyileştirmeyi İslâm'ın bu zamana kadar bilinen öğretilerini tersine çevirerek kadınlara yeni görevler ihdas etmek şeklinde algılıyorlarsa, böylesi bir statü iyileştirmesine, Kilisenin teokratik hiyerarşisi içinde kadınların rahibelikten başka bir dini görev alamadıkları Batı dünyasının daha çok ihtiyaç duyduğu ortadadır.
Yine hatırlanırsa, G-8 Zirvesi'nde ele alınan BOP taslak metninde İslâm ülkelerindeki parlamentolarda kadınların temsil oranının sadece yüzde 3.5 olduğunun altı çizilerek, kadınların siyasal hayata kazandırılması adına çalışmalar yapılması dile getiriliyordu.
Oysa bu zirveye katılan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler, İslâm dünyasında kadın siyasetçilerin önünü kesmek isteyenlerin yanında oldular sürekli.
Başörtülü kadınların bırakın parlamentoya girmesini, sokağa çıkmasını bile yasaklayan Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali, halen başta Fransa olmak üzere Batı gazetelerinde "Müslümanlığın çağdaş yüzü, İslâm'ın Batı'ya bakan modern yüzü" gibi etiketlerle sık sık yer alırken, Tunus'un farklılıkların özgürce ifade edildiği, hem de Batı tipi demokratik bir ülke olmasını savunan Gannuşi'yi tek satırla bile haber yapmıyorlar.
Uzağa gitmeye gerek yok; kadınların yarısından fazlasının başını örttüğü bir ülkede halkın oylarıyla milletvekili seçilen Merve Kavakçı'ya Meclis'te reva görülen linç karşısında, Leyla Zana için sabah akşam nümayiş yapan Batılı ülke siyasetçilerinin hangisi sesini çıkardı?
Dolayısıyla, Wadud ve Numani aracılığıyla gündeme getirilen hikayelerin arkasında yatan esas neden kadın hakları falan değil, İslâm dünyasını Batılı küresel projelere karşı daha elverişli, daha boyun eğmiş, daha rahat sömürülür bir zihni dağılmışlık ve karmaşa atmosferinin içine düşürmektir.
Batılılar kendi sömürgeci emellerine karşı bölge halklarına en büyük mukavemet gücünü İslâm'ın verdiğini görüyorlar.
İslâm'ı, reform adı altında deform etmeye çalışarak bölge ülkelerini uzun vadede siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan Batı'ya tamamen teslim olmuş ülkeler haline dönüştürmenin hayalini kuruyorlar.
Böylece bir yandan "çok kültürlülük, medeniyetler ve dinlerarası diyalog" gibi süslü laflar ederken, öte yandan bir dinin kendisinden ve özünden ne kadar büyük rahatsızlık duyduklarını, farklı bir medeniyet ve yaşam biçimine saygılı olmaktan ne kadar uzakta bulunduklarını ortaya koyuyorlar.
Batı uygarlığına vücut veren temel kodlar hatırlandığında, bunun fazla şaşılacak bir yanı da yoktur!..
29 Mart 2005 Salı
(Mehmet Emin Kazcı, Vakit)
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî