NAMAZIN SÜNNETLERİ
Namazın sünnetlerinden bazıları şunlardır:

1- Namazda elleri kulağa kaldırmak.

2- El ayasını kıbleye çevirmek.

3- Tekbîr aldıktan sonra, el bağlamak.

4- Sağ eli, sol elinin üzerine koymak.

5- Erkeğin ellerini göbeğinden aşağıya koyması, kadının göğsüne koyması.

6- Tekbîrden sonra (Sübhâneke) okumak.

7- İmâmın ve yalnız kılanın (Eûzü) okuması.

8- Besmele okumak.

9- Rükû’da üç kere (Sübhâne rabbiyel-azîm) demek.

10- Secdede üç kere (Sübhâne rabbiyel-a’lâ) demek.

11- Son oturuşta (Salevât) duâlarını okumak.

12- Selâm verirken iki yanına bakmak.

13- İmâmın, Cum’a ve bayram namazlarından başka, her namazda birinci rek’atte ikinci rek’atte okuyacağının iki misli uzun okuması.

14- Rükû’dan kalkarken imâmın ve yalnız kılanın (Semi’allahü limen hamideh) demesi.

15- Rükû’dan kalkınca (Rabbenâ lekel-hamd) demek.

16- Secdede ayak parmaklarını bükerek uçlarını kıbleye çevirmek.

17- Elleri ve dizleri yere koymak.

18- Topukları, kıyamda birbirinden dört parmak eni kadar uzak, rükû’da, kavmede ve secdede bitişik tutmak.

19- Fâtiha’dan sonra “âmîn” demek.

| BAŞA DÖN |